Ακαδημαϊκές Επιτυχίες

2009 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ FETAL MEDICINE FOUNDATION 2009-2011

2007 1 ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Μ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΥΝ

2007 1 ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Μ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

2007 ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ AAGL

2006  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ GALLOWAY  MEMORIAL SLOAN HOSPITAL NEW YORK

2006 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑIMONIDES HOSPITAL

2006 BΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΙΜΟΝΙDES MEDICAL CENTER

2003 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΕΖΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1997 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ.

1994 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ