Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ο Ιατρός Ρώτας έχει δεκάδες  δημοσιεύσεις σε διεθνής επιθεωρήσεις ( Journals ).


ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


1Rotas MHaberman S, Zaher M, Morcos M. Prenatal diagnosis of giant fetal truncal hemangioma by means of 2- and 3-dimensional sonography with magnetic resonance imaging. J Ultrasound Med. 2006 Apr; 25(4): 527-31

2. Rotas M, Haberman S, Levgur M. Cesarean scar ectopic pregnancies: etiology, diagnosis, and management. Obstet Gynecol. 2006 Jun; 107(6):1373-81

3. Rotas M, Ossowski R, Lutchman G, Levgur M. Pregnancy complicated with a giant splenic cyst: a case report and review of the literature. Arch Gynecol Obstet. 2007 Apr; 275(4):301-5.

4. Rotas M, McCalla S, Chunhua L, Minkoff H. Methicillin resistant Staphylococcus aureus necrotizing pneumonia arising from an infected episiotomy site. Obstet Gynecol. 2007; 109:533-6

5. Rotas MMinkoff H, Min D, Feldman J. The effect of acute sleep deprivation and alcohol consumption on performance during simulated laparoscopic surgery.
    Obstet Gynecol. 2007 April Supplements

6. Haberman SRotas M, Perlman K, Feldman J. Variations in compliance with documentation using computerized obstetrical records. Obstet Gynecol. 2007 Jul; 110(1):141-5

7. Rotas M, Binder D, Khulpateea N. Gestational choriocarcinoma arising from a cornual ectopic pregnancy. A case report and review of the literature. Arch Gynecol Obstet. 2007 Dec; 276(6):645-7

8. Awonuga AO, Rotas M, Inudia AO, Choi C, Khulpateea N. Recurrent benign metastasizing leiomyoma after hysterectomy for uterine leiomyoma. Arch Gynecol
     Obst. 2008 Oct;278(4):373-6

9. Awonuga AO, Shavell VI, Imudia AN, Rotas M, Diamond MP, Puscheck EE. Pathogenesis of benign metastasizing leiomyoma: a review Obstet Gynecol Surv. 2010 Mar; 65(3):189-95.

10. Ashoor G, Rotas M, Maiz N, Kametas NA, Nicolaides KH. Maternal thyroid function at 11-13 weeks of gestation in women with hypothyroidism treated by thyroxine. Fetal Diagn Ther. 2010 Jul; 28(1):22-7. Epub 2010 Jul 2

11. Ashoor G, Maiz NRotas M, Jawdat F, Nicolaides KH. Maternal thyroid function at 11 to 13 weeks of gestation and subsequent fetal death. Thyroid. 2010 Sep; 20(9):989-93.

12. Ashoor G, Maiz N, Rotas M, Kametas NA, Nicolaides KH. and subsequent development of preeclampsia. Prenat Diagn. 2010 Nov; 30(11):1032-8.

13.  Ashoor G, Maiz N, Rotas M, Jawdat F, Nicolaides KH.  Maternal thyroid function at 11 to 13 weeks of gestation and spontaneous pretrm delivery. Obstet Gynecol. 2011 Feb;117(2 Pt 1):293-8


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΙΤΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

  • JOURNAL OF PERINATOLOGY
  • ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS
  • GYNECOLOGICAL SURGERY
  • JOURNAL OF RESPIRATORY DISEASES
  • OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
  • WORLD JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY