Λαπαροσκόπηση

Είναι η εξέταση των ενδοκοιλιακών οργάνων (όργανα του εσωτερικού της κοιλιάς) που γίνεται με μια λεπτή κάμερα που τοποθετείται μέσα από μία τομή 1 εκ. διαμέσου του ομφαλού. Η λαπαροσκόπηση γίνεται με γενική αναισθησία και συνήθως απαιτούνται συνολικά 2 έως 4 τομές 0.5-1 εκ. στο δέρμα της κοιλιάς ανάλογα με τον τύπο της (διαγνωστική ή επεμβατική). Οι τομές του δέρματος συρράπτονται ενδοδερμικά (πλαστική συρραφή) και τα μικρά σημάδια εξαφανίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η λαπαροσκόπηση δίνει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των ενδοκοιλιακών οργάνων που περιλαμβάνουν τόσο τα έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας όσο και τα υπόλοιπα εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου σώματος (έντερο, ήπαρ, χοληδόχο κύστη κλπ).

Τα τελευταία 30 χρόνια η λαπαροσκόπηση έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της χειρουργικής δεξιότητας και επιτρέπει την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση μεγάλου αριθμού επεμβάσεων σε πολλές χειρουργικές ειδικότητες (Γυναικολογία, Γενική Χειρουργική, Ουρολογία κλπ).

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης των γυναικολογικών παθήσεων:

  • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα
  • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
  • Δυνατότητα ελέγχου όλης της κοιλότητας της κοιλίας
  • Δυνατότητα διάγνωσης των αιτιών χρόνιου «γυναικολογικού» πόνου

Προϋπόθεση για τα παραπάνω απαιτεί η διενέργεια λαπαροσκοπήσεων από έμπειρη χειρουργική ομάδα και η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.

Επιπλέον απαιτείται η διενέργεια πολλαπλών λαπαροσκοπικών επεμβάσεων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ομάδας καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση με παρακολούθηση νέων τεχνικών.

Στη Γυναικολογία η λαπαροσκόπηση αποτελεί πλέον το χρυσό κανόνα τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία πολλών συχνών παθήσεων όπως ενδομητρίωση, κύστεις ωοθηκών, υπογονιμότητα, συμφύσεις, παθήσεις σαλπίγγων (π.χ. υδροσάλπιγγες), ινομυώματα, χρόνιο πόνο πυέλου, εξωμήτριο κύηση κλπ.

Λαπαροσκόπηση & Υπογονιμότητα

Η λαπαροσκόπηση (σε συνδυασμό με την υστεροσκόπηση) αποτελεί το χρυσό κανόνα στη διάγνωση της Υπογονιμότητας. Υπερτερεί του διακολπικού υπερηχογραφήματος και της υστεροσαλπιγγογραφίας διότι επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των έσω γεννητικών οργάνων της γυναίκας.

Με τη λαπαροσκόπηση εξετάζεται με ακρίβεια η βατότητα των σαλπίγγων, γίνεται λεπτομερής καταγραφή της σχέσης μεταξύ σαλπίγγων και ωοθηκών, και επιπλέον γίνεται έλεγχος για συμφύσεις (ουλώδη ιστό) μεταξύ των οργάνων. Επιπλέον, ενδομητρίωση, μικρά ινομυώματα μήτρας, κύστεις ωοθηκών ή σαλπίγγων και υδροσάλπιγγες διαγιγνώσκονται και θεραπεύονται με ακρίβεια.

Σε πολλές περιπτώσεις με τη λαπαροσκόπηση διορθώνονται χειρουργικά προβλήματα υπογονιμότητας που οδηγούν σε φυσική σύλληψη σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς τη χρήση μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Λαπαροσκόπηση & Κύστεις ωοθηκών

Υπάρχουν πολλών ειδών κύστεις ωοθηκών, όπως λειτουργικές κύστεις (μεγαλύτερες από 5-6 εκατοστά που παραμένουν για αρκετούς μήνες), κύστεις ενδομητρίωσης (ενδομητριώματα), δερμοειδείς κύστεις (τερατώματα), βλεννώδεις και ορώδεις κύστεις. Κακοήθεις κύστεις (καρκίνος των ωοθηκών) είναι εξαιρετικά σπάνιες σε γυναίκες νεότερες των 40 ετών (2-3%) και η συχνότητα αυξάνει σε μεγαλύτερες γυναίκες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι κύστεις ωοθηκών αντιμετωπίζονται με λαπαροσκόπηση και πλέον στη σύγχρονη Γυναικολογία η ανοιχτή επέμβαση έχει πολύ περιορισμένη θέση.

Λαπαροσκόπηση & Εξωμήτριος κύηση

Η συχνότητα της εξωμητρίου κύησης (κύηση σε θέση εκτός της ενδομήτριας κοιλότητας, συνήθως στη σάλπιγγα) έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η λαπαροσκόπηση αποτελεί το χρυσό κανόνα στη διάγνωση και τη θεραπεία της εξωμητρίου κύησης με ελάχιστες εξαιρέσεις (π.χ. ασθενείς σε αιμορραγικό σοκ).

Λαπαροσκόπηση & χρόνιος πόνος κάτω κοιλίας

Ενδομητρίωση, χρόνια φλεγμονή και συμφύσεις αποτελούν συχνά αίτια χρόνιου πόνου στις γυναίκες.

Η λαπαροσκόπηση αποτελεί το χρυσό κανόνα για τη διάγνωση και τη θεραπεία των προβλημάτων αυτών.

Λαπαροσκόπηση & Ινομυώματα

Ινομυώματα είναι συμπαγείς όγκοι της μήτρας που μπορεί να βρεθούν τυχαία σε γυναικολογική εξέταση (ασυμπτωματικά) είτε να προκαλέσουν αιμορραγία, πόνο-διάταση κοιλίας, υπογονιμότητα και αποβολές. Σε περίπτωση που απαιτείται αφαίρεση των ινομυωμάτων ο εξειδικευμένος Γυναικολόγος θα συζητήσει με την ασθενή τον τρόπο αφαίρεσής τους (με λαπαροσκόπηση, υστεροσκόπηση, ανοιχτή επέμβαση ή με συνδυασμό των μεθόδων) ανάλογα με την περίπτωση.

Γενικά, λαπαροσκοπική αφαίρεση συνιστάται σε περιπτώσεις μικρών ή μεσαίων ινομυωμάτων (διαμέτρου έως 4-7 εκ.) που εντοπίζονται σε «επιφανειακή» θέση στη μήτρα (υπορογόνια ή ελαφρώς τοιχικά).

Λαπαροσκόπηση & Υστερεκτομή (αφαίρεση μήτρας)

Σε ορισμένες περιπτώσεις που συνιστάται η υστερεκτομή η λαπαροσκόπηση μπορεί να διευκολύνει την εκτέλεσή της όπως πχ λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη κολπική υστερεκτομή σε περίπτωση διογκωμένης μήτρας ή όταν απαιτείται και η αφαίρεση των ωοθηκών ή λαπαροσκοπική υφολική υστερεκτομή σε περιπτώσεις που επιλέγεται η διατήρηση του τραχήλου. Αν και ακόμη και σήμερα η πλειοψηφία των υστερεκτομών γίνεται με ανοιχτή επέμβαση, η λαπαροσκόπηση κερδίζει σταδιακά έδαφος και αποκτά θέση ως χειρουργική επιλογή στη σύγχρονη Γυναικολογία.