Αμνιοκέντηση – Λήψη Τροφοβλάστης

ΑΜΝΙΟΚΕΝΤΗΣΗ

Είναι μια επεμβατική μέθοδος όπου εισάγεται κάτω από υπερηχογραφικό έλεγχο μια λεπτή βελόνα στην μήτρα και αναρροφώνται 15-20 ccαμνιακού υγρού το οποίο περιέχει κύτταρα από το δέρμα του εμβρύου τα οποία καλλιεργούμε για δούμε το ακρυότυπό τους.

Η αμνιοπαρακέντηση πραγματοποιείται μετά την 15-16η εβδομάδα της κύησης οπότε και οι υμένες έχουν ενωθεί με το τοίχωμα της μήτρας. Γίνεται με/χωρίς τοπική αναισθησία (δέρματος) και διαρκεί λίγα λεπτά. Έχει 1% πιθανότητα αποβολής  εντός των επόμενων 2εβδομάδων που οφείλεται σε  μόλυνση, αιμορραγία  και ρήξη μεμβρανών.  Το αποτέλεσμα με PCR για τα χρωμοσώματα Χ, Υ 13, 18 21 είναι έτοιμο σε 48 ώρες ενώ η καλλιέργεια για τα υπόλοιπα χρωμοσώματα απαιτεί συνήθως 15 εργάσιμες μέρες.

ΛΗΨΗ  ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ

Η λήψη τροφοβλάστης (λήψη χοριακών λάχνων) διεξάγεται από την 11η έως την 13η εβδομάδα της κύησης.

Η επέμβαση διαρκεί λίγα λεπτά και διεξάγεται πάντα υπό υπερηχογραφικό έλεγχο, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια για το έμβρυο. Αρχικά ελέγχουμε την θέση του εμβρύου και του πλακούντα με τον υπέρηχο. Στη συνέχεια κάτω από άσηπτες συνθήκες (χωρίς μικρόβια) και με υπερηχογραφική παρακολούθηση εισάγουμε μια λεπτή βελόνα στο κοιλιακό τοίχωμα της μητέρας ώστε να προσεγγίσουμε την τροφοβλάστη (πρώιμος πλακούντας) και συλλέγουμε μικρά δείγματα της. Όλη η διαδικασία γίνεται υπό συνεχή παρακολούθηση ώστε η βελόνα να αποφεύγει το έμβρυο και να μην το τραυματίζει. Μερικές φορές που ο πλακούντας βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση, χρειάζεται να κάνουμε τοπική αναισθησία στην περιοχή που θα εισάγουμε την βελόνα, ώστε να μην προκαλείται πόνος στην μητέρα.

Μετά την επέμβαση, ελέγχουμε ότι έχουμε συλλέξει την κατάλληλη ποσότητα δειγμάτων, τα οποία αποστέλλονται σε εξειδικευμένο εργαστήριο κυτταρογεννετικής.