Περί Γονιμότητας

Όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί να κάνει παιδιά και δεν επιτυγχάνει εγκυμοσύνη μετά από 1 χρόνο τακτικής σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις, τότε θεωρείται ότι το ζευγάρι αυτό αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας.
Η υπογονημοτητα δεν είναι σπάνιο φαινόμενο: υπολογίζεται ότι περίπου 1 στα 8 ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδί αντιμετωπίζουν κάποιο μικρό ή μεγάλο πρόβλημα υπογονιμότητας.

Από τα 100 ζευγάρια που προσπαθούν να συλλάβουν φυσιολογικά:
• Τα 20 θα συλλάβουν τον 1ο μήνα.
• Τα 70 θα έχουν συλλάβει μέσα σε 6 μήνες.
• Τα 85 θα έχουν συλλάβει μέσα σε 1 χρόνο.

Άρα, η πλειοψηφία των ζευγαριών θα συλλάβει φυσιολογικά μέσα σε 1 χρόνο προσπάθειας. Υπάρχει όμως και μια σημαντική μειοψηφία που δε θα συλλάβει ακόμα και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.